An error has occurred.
Donatie Familiehuis Daniel den Hoed


Familiehuis Daniel den Hoed biedt een tijdelijk 'tweede thuis' aan familieleden van kankerpatiënten die daardoor dichtbij hun naasten kunnen zijn. Ook kankerpatiënten die poliklinisch in het Erasmus MC Kanker Instituut worden behandeld kunnen bij ons logeren. Het Familiehuis is een zelfstandige stichting die geen subsidie van overheden ontvangt en daarom afhankelijk is van vrijwilligers en donateurs. 

Kankerpatiënten kunnen niet zonder hun familie.
Het Familiehuis kan niet zonder jou!  

Your information


Choose payment method

With iDEAL you can pay securely and easily online. You pay in a familiar online banking environment of your own bank.

We have a problem
You have not entered your details completely correctly.